084.25.66666 info@goldlandvietnam.com

bán 600mv đất cây thông trong quy hoạch ONT

28/12/2021
  • bán 600mv đất cây thông trong quy hoạch ONT
  • bán 600mv đất cây thông trong quy hoạch ONT

Thông tin

Chi tiết

bán 600mv đất cây thông trong quy hoạch ONT

Thông tin liên hệ

Bất động sản liên quan

Bán mảnh đất 9445m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Bán mảnh đất 9445m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 9445m2

Khu vực: Bến Tràm, Cửa Dương, Phú Quốc

Bán đất 3000m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Bán đất 3000m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 3000m2

Khu vực: Bến Tràm, Cửa Dương, Phú Quốc

Bán đất 5261m2 Gành Gió Cửa Dương Phú Quốc

Bán đất 5261m2 Gành Gió Cửa Dương Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 5261m2

Khu vực: Gành Gió, Cửa Dương, Phú Quốc

Bán mảnh đất 5000 m2 ấp Ông Lang Cửa Dương Phú Quốc

Bán mảnh đất 5000 m2 ấp Ông Lang Cửa Dương Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 5000 m2

Khu vực: ấp Ông Lang Cửa Dương Phú Quốc

bán 2 công mặt tiền búng gội sãn thổ cư 0369893934

bán 2 công mặt tiền búng gội sãn thổ cư 0369893934

Giá: 23 tỉ ₫

Diện tích: 2136

Khu vực:

0842566666