0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Bán đất 4062m2 khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

09/03/2022
  • Bán đất 4062m2 khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
  • Bán đất 4062m2 khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
  • Bán đất 4062m2 khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
  • Bán đất 4062m2 khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Thông tin

Chi tiết

Bán đất 4062m2 khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Quy hoạch CLN

Sổ đỏ chính chủ

Thông tin liên hệ

Bất động sản liên quan

Bán mảnh đất 1950 m2 khu phố 10 Dương Đông Phú Quốc

Bán mảnh đất 1950 m2 khu phố 10 Dương Đông Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 1950 m2

Khu vực: khu phố 10 Dương Đông Phú Quốc

Bán mảnh đất 1019m2 Khu phố 1 Dương Đông Phú Quốc

Bán mảnh đất 1019m2 Khu phố 1 Dương Đông Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 1019 m2

Khu vực: khu phố 1 Dương Đông Phú Quốc

Bán mảnh đất 108m2 khu phố 5 Dương Đông Phú Quốc

Bán mảnh đất 108m2 khu phố 5 Dương Đông Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 108 m2

Khu vực: khu phố 5, Dương Đông, Phú Quốc

Bán đất diện tích 101m2 khu phố 8, Dương Đông, Phú Quốc

Bán đất diện tích 101m2 khu phố 8, Dương Đông, Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 101m2

Khu vực: khu phố 8 Dương Đông Phú Quốc

Bán nhà đất 107m2 Khu phố 4 Dương Đông Phú Quốc

Bán nhà đất 107m2 Khu phố 4 Dương Đông Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 107m2

Khu vực: khu phố 4 , Dương Đông, Phú Quốc