0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Nhà Đất Phú Quốc

Nhà Đất Phú Quốc

Tin tức - 26/03/2022

Danh sách tàu cá Phú Quốc chưa qua đăng ký kiểm duyệt

Thành phố Phú Quốc là một trong những thành phố phát triển mahj về ngành thủy hải sản. Tuy nhiên có rất nhiều tàu cá Phú Quốc vẫn chưa qua đăng ký kiểm duyệt.

Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra thống kê tàu cá Phú Quốc có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m đã đăng ký và chưa thực hiện đăng ký trên địa bàn để quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện hơn.

Theo đó, thống kê lại tàu từ 6m đến dưới 12m đã đăng ký đang hoạt động thực tế trên địa bàn và tàu cá đã đăng ký nhưng không còn hoạt động (chìm, hư hỏng không thể sửa chữa, không còn tàu, chủ rời địa phương đi nơi khác khai thác).

Tại hội nghị, UBND thành phố Phú Quốc yêu cầu việc thông tin khảo sát thống kê phải chính xác ở từng trường hợp cụ thể, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc theo nội dung kế hoạch đã đề ra.

Thống kê số lượng tàu cá chưa thực hiện đăng ký đăng kiểm đang hoạt động thực tế tại địa bàn làm cơ sở pháp lý xóa đăng ký những tàu không còn hoạt động khai thác thực tế trên địa bàn để quản lý ngày càng chặt chẽ hơn.

UBND cũng giao cho Phòng kinh tế xây dựng mẫu biểu điều tra đảm bảo thu thập đầy đủ các thông tin của chủ tàu cá đáp ứng được mục đích yêu cầu kế hoạch này. UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ tổng hợp và các trưởng, ấp khu phố phối hợp với các đơn vị biên phòng, tiến hành điều tra thực tế trường hợp tàu cá cụ thể tại địa phương mình, theo danh sách thống kê đảm bảo đúng tiến độ chất lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Dự kiến thời hạn thống kê là đến tháng 5/2022.

Thẻ:,

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan