0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Nhà Đất Phú Quốc

Nhà Đất Phú Quốc

Quy hoạch Phú Quốc, Tin tức - 21/02/2022

Đề xuất lập quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Ngày 17/2/2022, Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040 diễn ra.

Theo báo cáo sơ bộ, Quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Phú Quốc thông qua những chiến lược phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá và bảo đảm an ninh, quốc phòng, phù hợp với bối cảnh và xu hướng phát triển mới. Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch còn nhằm phát triển thành phố Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên dfrộng 589,27km2 bao gồm phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thổ Châu và không gian biển của thành phố Phú Quốc. Nhiệm vụ đưa ra dự báo sơ bộ quy mô dân số của thành phố Phú Quốc, các yêu cầu về định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật của thành phố Phú Quốc đến năm 2040.

Phú Quốc là thành phố đảo đầu tiên của cả nước, có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thành phố có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch. Trong những năm qua Đảng, Nhà nước cũng như Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang rất quan tâm xây dựng, phát triển Phú Quốc và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Để Phú Quốc khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình, cần tập trung làm rõ cơ sở thực hiện quy hoạch, rà soát số liệu đảm bảo phù hợp hơn, làm rõ phạm vi ranh giới lập quy hoạch, đưa ra tầm nhìn dài hạn, đảm bảo phát triển thành phố Phú Quốc một cách bền vững.

Thẻ:

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan