0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Nhà Đất Phú Quốc

Nhà Đất Phú Quốc

Quy hoạch Phú Quốc - 08/02/2023

Kiên Giang ưu tiên đẩy mạnh quy hoạch đô thị loại 1 Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, các đơn vị và địa phương tập trung  tiến độ xây dựng chương trình phát triển đô thị loại 1 cho Phú Quốc và Rạch Giá những tháng đầu năm 2023.

Thông tin Quy hoạch

Nội dung về Quy hoạch đô thị loại 1 Phú Quốc

Hôm qua, ngày 7/2/2023, UBND tỉnh Kiên Giang  cùng các sở ngành, đơn vị địa phương đã họp để bàn về nội dung về ” Quy hoạch phát triển đô thị loại 1 cho Phú Quốc và Rạch Gía”, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ngay từ đầu năm 2023.

Dự kiến trong năm 2023, Kiên Giang ban hành kế hoạch:

 • Phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư,
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh với 5 mục tiêu tổng quát, 24 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nội dung phân công trách nhiệm cho các sở, ban hành và địa phương để thực hiện
 • Ban hành chương trình công tác năm 2023 với 230 nhiệm vụ trọng tâm.

 

Một số văn bản nổi bật 2023

 • 164/QĐ-UBND3: Ban hành Chương trình Công tác năm 2023 của UBND tỉnh Kiên Giang
 • 26/TB-STNMT: Kêu gọi tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể để thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn trinh Kiên Giang
 • 04/2023/QĐ-UBND: Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn hành chính các huyện thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
 • 01/2023/QĐ-UBND: Phân cấp thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
  92/KH-TTTT : Mở đợt tuyên truyền hành động cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 • 100/QĐ-UBND: Về việc công bố kết quả Đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022
 • ….quy hoạch đô thị loại 1 Phú Quốc

UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã phân công cụ thể các chỉ tiêu, phần việc và trách nhiệm cho các sở ngành, địa phương kèm theo thời gian thực hiện và có sự kiểm soát, đánh giá chặt chẽ theo từng tháng.

Qua đó, thấy rõ tổng số nhiệm vụ giao cho các ngành, địa phương thực hiện trong tháng 1/2023 là 411 nhiệm vụ. Theo như báo cáo đánh giá thì các đơn vị đã hoàn thành 138 nhiệm vụ được giao, có 273 nhiệm vụ thực hiện, trong đó có 68 nhiệm vụ quá hạn, chiếm 24,9%.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương những tháng đầu năm 2023 tập trung thực hiện ngay 6 nhiệm vụ trọng tâm:

 • Hoàn thành phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước
 • Hoàn thành các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội,
 • Hoàn thành cácchương trình mục tiêu quốc gia;
 • Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, yêu câu các ngành ban đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng, đặc biệt là quy hoạch Phú Quốc, Hà Tiên và Rạch Giá đặc biệt là quy hoạch đô thị loại 1 Phú Quốc được ưu tiên hàng đầu.

Thẻ:

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan