0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Nhà Đất Phú Quốc

Nhà Đất Phú Quốc

Tư vấn, Tư vấn pháp lý - 01/12/2021

Chính sách pháp luật tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản

Theo Quyết định 35/2021/QĐ -TTg từ ngày 1/12 bãi bỏ chính thức một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà đất. Nhiều chính sách tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay trong tháng 12/2021.

Thẻ:,

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan