0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Goldland Phú Quốc

Goldland Phú Quốc

Quy hoạch Phú Quốc, Thị trường, Tin tức - 26/10/2022

Phú Quốc: Cần rà soát 194 dự án đang triển khai theo nguyên tắc đảm bảo đúng quy định

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc rà soát lại 194 dự án đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trên nguyên tắc phải đảm bảo đúng các quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc rà soát lại 194 dự án đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trên nguyên tắc phải đảm bảo đúng các quy định.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về tình hình đầu tư 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trong năm từ nay đến cuối năm 2022.

Tại hội nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Phú Quốc tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 9/14 dự án. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đẩy nhanh công tác xác định giá đất cho nhà đầu tư để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng để khởi công dự án.

Đồng thời cho ý kiến về việc xử lý đối với 43 dự án chậm triển khai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, để Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc làm căn cứ thực hiện.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp với các sở, ngành và UBND thành phố Phú Quốc thực hiện tốt công tác tham mưu, báo cáo cho UBND tỉnh; rà soát lại các kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sau khi có kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về đất đai trên địa bàn để thực hiện từng bước khắc phục, nhất là đối với 43 dự án chậm triển khai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc rà soát lại 194 dự án đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trên nguyên tắc phải đảm bảo đúng các quy định. Đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đẩy nhanh tiến độ các dự án; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hạn chế hồ sơ quá hạn, trễ hạn theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh rà soát, hoàn chỉnh lại các quy chế trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, UBND thành phố Phú Quốc, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về công tác đầu tư trên địa bàn.

Theo số liệu của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, 9 tháng cơ quan này đã trình UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư cho 1 dự án với diện tích 1,4578 ha, vốn đăng ký khoảng 95,6 tỷ đồng; ban hành 4 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với diện tích khoảng 102,25 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng; cấp mới 1 giấy chứng nhận đầu tư; điều chỉnh 26 quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và 29 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thu hồi 1 chủ trương dự án với diện tích khoảng 95,16ha.

Đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc có 338 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch, với diện tích sử dụng đất gần 11.000 ha. Trong đó có 324 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 10.359ha, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 388.000 tỷ đồng; còn 14 dự án bất động sản Phú Quốc đang hoàn thiện thủ tục.

Xem thêm: Phú Quốc: Hàng chục ngàn ha đất được sử dụng cho hàng trăm dự án

Thẻ:, ,

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan