0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Nhà Đất Phú Quốc

Nhà Đất Phú Quốc

Quy hoạch Phú Quốc, Tin tức - 20/07/2022

Phú Quốc quy hoạch Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế

Sở Xây dựng Kiên Giang thống nhất đưa ra kết luận kết luận về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 gọi tên dự án ” Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế -Trường đua ngựa và Hồ Suối Lớn” tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc.

Được biết, Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế – Trường đua ngựa và Hồ Suối Lớn hiện do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) tài trợ quy hoạch.

Nội dung trong ý kiến đóng góp cụ thể:

Đối với hồ sơ nhiệm vụ, đề nghị tư vấn hoàn chỉnh nội dung, bố cục theo Điều 15, Thông tư 12/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thẩm định đồ án.

Phạm vi ranh giới đảm bảo theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn cần rà soát, cập nhật lại ranh giới nghiên cứu lập tại khu vực xung quanh giáp núi Dương Tơ.

Tính chất là khu dịch vụ phức hợp trung tâm thể dục thể thao gồm các khu chức năng: Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế – Trường đua ngựa và Hồ cấp nước thủy lợi. Thống nhất, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung tại Quyết định số 633.

Cơ bản thống nhất về các chỉ tiêu cơ bản về dân số, sử dụng đất quy hoạch xây dựng (mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất) và hạ tầng kỹ thuật. Nghiên cứu bổ sung tuyến đường giáp ranh rừng phòng hộ nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy.

Theo Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phần quy mô sử dụng đất đai toàn đảo Phú Quốc (hiện là thành phố Phú Quốc) đến năm 2030 có đề cập phần đất trường đua và huấn luyện thể thao có diện tích khoảng 170 ha thuộc phần quy hoạch đất chuyên dùng, không có thông tin về Hồ Suối Lớn và 7,1ha đất khách sạn.

Thẻ:, ,

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan