Thẻ: Cảng vũ trụ du lịch Phú Quốc

Mong muốn xây dựng Cảng Vũ Trụ Du Lịch 30 nghìn tỷ đồng tại Phú Quốc

Mong muốn xây dựng Cảng Vũ Trụ Du Lịch 30 nghìn tỷ đồng tại Phú Quốc

Ngày đăng: 30 - 12 - 2021 Lượt xem: 652

Dự án Cảng Vũ trụ Du lịch sẽ được xây dựng với mục đích phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang các cường quốc vũ trụ trên thế giới. Ngày 28/12, HĐQT Công ty...