Thẻ: Có 3957 tỷ đồng trái phiếu đã đổ về doanh nghiệp làm du lịch tại Phú Quốc

Có 3957 tỷ đồng trái phiếu đã đổ về doanh nghiệp làm du lịch tại Phú Quốc

Có 3957 tỷ đồng trái phiếu đã đổ về doanh nghiệp làm du lịch tại Phú Quốc

Ngày đăng: 04 - 08 - 2022 Lượt xem: 147

Theo thống kê, đã có 3.957 tỷ đồng trái phiếu đã đổ về doanh nghiệp đang đầu tư vào dự án Vinpearl Phú Quốc Resort & Golf, VinOasis, Công viên Vinpearl Safari, Vinpearl Discovery 1 Phú Quốc, Vinpearl Phú Quốc Resort & Spa trong vòng ba tháng đổ lại....