Thẻ: hộ chiếu vaccine

Thực hiện thí điểm hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc

Thực hiện thí điểm hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc

Ngày đăng: 02 - 07 - 2021 Lượt xem: 96

Một trong những vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay tại thành phố đảo Phú Quốc, đó là thí điểm hộ chiếu vaccine tại đây. Ngày 26/6/2021 vừa qua, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, nhằm mục đích đẩy nhanh việc thí điểm cho phép khách...

Phú Quốc có thể được thí điểm sử dụng Hộ chiếu vaccine với khách quốc tế

Phú Quốc có thể được thí điểm sử dụng Hộ chiếu vaccine với khách quốc tế

Ngày đăng: 12 - 06 - 2021 Lượt xem: 111

Tại phiên họp vào ngày 11/6 mới đây, nhằm thực hiện đấy mạnh sự phát triển kinh tế khu vực trước tình hình đại dịch diễn biến căng thẳng, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cho thí điểm Hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số...