Thẻ: nông nghiệp phú quốc

Phú Quốc: Kết nối giữa phát triển nông nghiệp sinh thái và phát triển du lịch

Phú Quốc: Kết nối giữa phát triển nông nghiệp sinh thái và phát triển du lịch

Ngày đăng: 19 - 08 - 2020 Lượt xem: 226

Đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Phú Quốc dự định sẽ phát triển du lịch đồng bộ và bền vững, đầu tư phát triển, mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái gắn với dịch vụ, du lịch nhằm tạo thêm những sản phẩm du lịch...