Thẻ: phát triển

Khu bảo tồn biển Phú Quốc: Kết hợp đồng thời bảo tồn và phát triển

Khu bảo tồn biển Phú Quốc: Kết hợp đồng thời bảo tồn và phát triển

Ngày đăng: 26 - 08 - 2020 Lượt xem: 160

Chính quyền địa phương đang tìm giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên ở khu bảo tồn Phú Quốc, đồng thời phục vụ phát triển du lịch. Khu bảo tồn biển Phú Quốc nằm trong vùng biển thuộc huyện đảo Phú Quốc,...