Thẻ: Singapore của châu Á

Phú Quốc đang vươn dậy thành một “Singapore mới của Châu Á”

Phú Quốc đang vươn dậy thành một “Singapore mới của Châu Á”

Ngày đăng: 13 - 01 - 2021 Lượt xem: 143

“Không nên bắt Phú Quốc phải có những điểm về cơ chế, chính sách giống các địa phương khác trong cả nước”. Đây chính là lời đề nghị được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo “Phú Quốc đón vận hội – dẫn lối thành công” vừa được...