Thẻ: sử dụng đất

Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ngày đăng: 12 - 04 - 2021 Lượt xem: 423

Về kế hoạch sử dụng đất Phú Quốc, UBND tỉnh kiên giang đã công bố kế hoạch sử dụng đất phú quốc 2021 với một số thay đổi với các tiêu chí như sau: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch. Kế hoạch thu hồi...