Thẻ: thu hồi đất phú quốc mở rộng đường Dương Đông – Gành Dầu

Phú Quốc: Kế hoạch thu hồi đất mở rộng đường Dương Đông – Gành Dầu

Phú Quốc: Kế hoạch thu hồi đất mở rộng đường Dương Đông – Gành Dầu

Ngày đăng: 09 - 07 - 2021 Lượt xem: 1777

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án dầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh...