0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Goldland Phú Quốc

Goldland Phú Quốc

Tin tức, Tư vấn pháp lý - 03/09/2021

Văn bản số 1366/UBND-KT về việc Thực hiện quy định tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất Phú Quốc

Gần đây nhất, ngày 1/9/2021, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành văn bản số 1366/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ/UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021. Văn bản nêu rõ những yêu cầu của UBND tỉnh đối với các Sở, ban ngành cấp tỉnh cũng như UBND các cấp huyện, xã phải thực hiện trong công tác quản lý và sử dụng đất khu vực, trong đó có khu vực Phú Quốc.

Vào ngày 16/8/2021 vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có văn bản quyết định số: 11/2021/QĐ-UBND về Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trong đó có khu vực thành phố Phú Quốc. Quyết định này có nghị lực thi hành kể từ ngày 26/8/2021 và thay thế Quyết định số 16/2019 QĐ/UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đây được đánh giá là một tín hiệu đáng mừng đối với các nhà đầu tư Phú Quốc khi những quy định được đề ra một cách cụ thể, rõ ràng, điều này sẽ đảm bảo cho việc sử dụng, khai thác quỹ đất Phú Quốc đồng thời sự phát triển và quy hoạch khu vực cũng được an toàn, thuận lợi.

Tiếp theo là văn bản số 1366/UBND-KT được đưa ra với mục đích để Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND được đi vào đời sống, từ đó tạo sự phát triển tích cực đối với quá trình sử dụng đất Phú Quốc. Các Sở ban ngành hay UBND các cấp huyện, xã phải thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trên cơ sở đảm bảo đúng quy định về tách thửa, phân lô cũng như quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch sử dụng đất.

Chi tiết văn bản số 1366/UBND-KT do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành

Trong đó, tại mục số 4, văn bản số 1366/UBND-KT nêu rõ: “Chấm dứt chủ trương tạm dừng tách thửa, mục đích sử dụng đất tại công văn số 837/UBND-KT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tính kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2021”.

Lại thêm một dấu hiệu tích cực cho thị trường đảo ngọc, đặc biệt là thị trường bất động sản Phú Quốc. Như vậy sau bao khó khăn, “chủ trương tạm dừng tách thửa” đã chính thức được “chấm dứt”. Những quy định cụ thể về tách thửa đã được đề ra trong văn bản số 11/2021/QĐ-UBND sẽ góp phần tích cực cho thị trường đảo ngọc, sẽ hạn chế được tối đa những rủi ro không đáng có hay tránh được những vi phạm trong việc quản lý đất đai cũng như việc xây dựng hạ tầng trái phép.

Công việc đầu tư là cả một quá trình, nó đòi hỏi sự am hiểu thị trường, nắm bắt thời cơ và cơ hội, song những sản phẩm đầu tư luôn đảm bảo cả tính pháp lý cùng những quy định được đề ra. Và đối với sản phẩm đầu tư Phú Quốc, cũng không ngoại lệ, những quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất khu vực này sẽ đi vào cuộc sống, bước vào hành trình đầu tư một cách sâu sắc.

Thực hiện đúng, tuân thủ nghiêm chỉnh và biết nắm bắt cơ hội, chắc chắn các quý nhà đầu tư sẽ thành công!

 

Thẻ:, ,

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan