Ký gởi thông tin đất cần bán


Ví dụ: Bán đất đẹp đường trường chinh


Đơn vị VNĐ (Ví dụ giá 2 triệu bạn cần nhập: 2000000)

Nhập chính xác diện tích nha! Đơn vị (m2)

Hình ảnh:
Bạn phải nhập tối thiểu 1 hình ảnh, hình ảnh càng nhiều độ tin cậy càng cao

Nhập đầy đủ và chính xác thông tin, để khách hàng có thể liên hệ nha!