0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Bán đất 3000m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

15/01/2022
  • Bán đất 3000m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc
  • Bán đất 3000m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc
  • Bán đất 3000m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc
  • Bán đất 3000m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Thông tin

Chi tiết

Bán đất 3000m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Quy Hoạch CLN

Sổ Hồng Riêng

Thông tin liên hệ

Bất động sản liên quan

Bán mảnh đất 19226 m2 ấp Suối Cát Cửa Dương Phú Quốc

Bán mảnh đất 19226 m2 ấp Suối Cát Cửa Dương Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 19226 m2

Khu vực: ấp Suối Cát, Cửa Dương, Phú Quốc

Bán mảnh đất Gành Gió Cửa Dương Phú Quốc

Bán mảnh đất Gành Gió Cửa Dương Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 417 m2

Khu vực: Gành Gió Cửa Dương Phú Quốc

Bán mảnh đất 2324 m2 ấp Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Bán mảnh đất 2324 m2 ấp Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 2323 m2

Khu vực: ấp Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Bán đất

Bán đất

Giá: 0 ₫

Diện tích: 0

Khu vực:

Bán đất 123m2 ấp Cây Thông Ngoài Cửa Dương Phú Quốc

Bán đất 123m2 ấp Cây Thông Ngoài Cửa Dương Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 123m2

Khu vực: ấp Cây Thông Ngoài, Cửa Dương Phú Quốc

Bán mảnh đất 4190m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Bán mảnh đất 4190m2 Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 4190 m2

Khu vực: Bến Tràm Cửa Dương Phú Quốc