0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Mảnh đất 2000 m2 ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc

10/01/2022
  • Mảnh đất 2000 m2 ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc
  • Mảnh đất 2000 m2 ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc
  • Mảnh đất 2000 m2 ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc
  • Mảnh đất 2000 m2 ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc
  • Mảnh đất 2000 m2 ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc

Thông tin

Chi tiết

Mảnh đất 2000 m2 ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc

Quy Hoạch CLN

Sổ Hồng Riêng

Thông tin liên hệ

Bất động sản liên quan

Bán nhà 184m2 Ấp Suối Mây Dương Tơ Phú Quốc

Bán nhà 184m2 Ấp Suối Mây Dương Tơ Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 184m2

Khu vực: Ấp Suối Mây, Dương Tơ, Phú Quốc

Bán mảnh đất 2124m2 Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc

Bán mảnh đất 2124m2 Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 2124m2

Khu vực: Suối Đá, Dương Tơ, Phú Quốc

Bán mảnh đất 352 m2 ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc

Bán mảnh đất 352 m2 ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 352 m2

Khu vực: ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc

Bán mảnh đất 1243 m2 ấp Suối Lớn Dương Tơ Phú Quốc

Bán mảnh đất 1243 m2 ấp Suối Lớn Dương Tơ Phú Quốc

Giá: 3 tỉ 200 Tr ₫

Diện tích: 1243 m2

Khu vực: ấp Suối Lớn Dương Tơ Phú Quốc

Bán mảnh đất 740 m2 Cửa Lấp Dương Tơ Phú Quốc

Bán mảnh đất 740 m2 Cửa Lấp Dương Tơ Phú Quốc

Giá:

Diện tích: 740 m2

Khu vực: Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc

Bán đất 123m2 suối đá- dương tơ

Bán đất 123m2 suối đá- dương tơ

Giá:

Diện tích: 123

Khu vực: Suối Đá – Dương Tơ – Phú Quốc