Thẻ: Cảng Phú Quốc

Chấp thuận xây dựng Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc

Chấp thuận xây dựng Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc

Ngày đăng: 03 - 03 - 2022 Lượt xem: 125

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc vừa được HĐND tỉnh Kiên Giang thông qua. Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc được khởi công năm 2015 trên diện tích 179,3 ha, thuộc thị trấn Dương Đông. Nhiều hạng mục được xây dựng...