Thẻ: công chứng nguyễn trung trực phú quốc

Giao dịch bất động sản tăng đột biến tại Phú Quốc (cập nhật T6.2020)

Giao dịch bất động sản tăng đột biến tại Phú Quốc (cập nhật T6.2020)

Ngày đăng: 23 - 06 - 2020 Lượt xem: 1012

Giao dịch bất động sản tại Phú Quốc tăng đột biến sau khi Chính Phủ kiểm soát dịch Covid tốt. Tình hình được cập nhật tại các phòng công chứng Phú Quốc. Đặc biệt các chính sách hỗ trợ đẩy mạnh du lịch tại Phú Quốc vẫn đang được...