Thẻ: quy hoạch đô thị

Thông tin quy hoạch hệ thống đô thị tại Phú Quốc 2021

Thông tin quy hoạch hệ thống đô thị tại Phú Quốc 2021

Ngày đăng: 13 - 08 - 2020 Lượt xem: 517

Nhiều năm trở lại đây, huyện đảo Phú Quốc luôn phải nỗ lực có những chính sách để quy hoạch hệ thống đô thị, để khu vực phát triển bền vững theo thời gian. Nhờ có những định hướng quy hoạch mà đảo Phú Quốc đã có một bộ...