0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Goldland Phú Quốc

Goldland Phú Quốc

Quy hoạch Phú Quốc, Tin tức - 29/08/2022

Phú Quốc: Hàng chục ngàn ha đất được sử dụng cho hàng trăm dự án

Phú Quốc đang khẳng định được vị thế đầu tư khi là “bến đỗ” của hàng trăm dự án lớn nhỏ, hàng ngàn ha đất được sử dụng. Thống kê cho thấy chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã tiếp nhận 446 hồ sơ. Trong đó, giải quyết 406 hồ sơ (297 hồ sơ giải quyết trước hạn, 109 hồ sơ giải quyết đúng hạn cho các cá nhân, tổ chức), 40 hồ sơ đang thẩm định.

Tính đến thời điểm hiện tại, khu kinh tế Phú Quốc có 338 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích sử dụng đất khoảng 10,964 ha, trong đó 324 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 10,367 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 387,924 tỷ đồng; còn 14 dự án đang hoàn thiện thủ tục. Ngoài ra, đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã cấp 27 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (chỉ làm dịch vụ không có sử dụng đất).

Trong các dự án đã được Quyết định chủ trương, đến nay có 3 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động là 51 dự án được đưa vào hoạt động với diện tích 1,182 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 17,360 tỷ đồng (tăng 3 dự án); có 2 dự án khởi công xây dựng mới, nâng tổng số dự án đang triển khai xây dựng là 77 dự án với diện tích theo văn bản quyết định chủ trương đầu tư 4,154 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 193,125 tỷ đồng; trong 77 dự án nêu trên có 18 dự án đã đưa vào hoạt động 1 phần (tăng 2 dự án).

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư, trong 6 tháng, tổng vốn giải ngân là 8,650 tỷ đồng, đạt 43.25% so với chỉ tiêu giải ngân năm 2022. Lũy kế đến nay, các dự án đã hoạt động và đang triển khai trong Khu kinh tế đã giải ngân số tiền dự kiến là 143,954 tỷ đồng, tương đương khoảng 6.25 tỷ USD.

Về lĩnh vực lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Ban quản lý đã tiếp nhận 72 hồ sơ (kiểm tra khi tiếp nhận trả 16 hồ sơ về chỉnh sửa), kết quả đã giải quyết được 47 hồ sơ bao gồm 18 đồ án nhiệm vụ quy hoạch (7 hồ sơ lập mới, 11 hồ sơ điều chỉnh với tổng diện tích 390.83 ha) và 29 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 (17 hồ sơ lập mới, 12 hồ sơ điều chỉnh với tổng diện tích 551.71 ha), còn 9 hồ sơ đang thẩm định.

Đến nay, Ban quản lý đã trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt 29 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt với tổng diện tích 8,393.44 ha, chiếm tỷ lệ 61.96% trên tổng diện tích đưa vào lập quy hoạch; Ban quản lý đã thẩm định, phê duyệt được 275 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, với tổng diện tích đã được phê duyệt là 7,863.97 ha, chiếm tỷ lệ 61.96% trên tổng diện tích đưa vào lập quy hoạch.

Về cung cấp thông tin quy hoạch, Ban quản lý đã thực hiện triển khai cung cấp tất cả đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 lên trang web của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và thực hiện tiếp nhận hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân qua cổng thông tin điện tử; trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 229 hồ sơ, trong đó gồm 224 hồ sơ cá nhân và 5 hồ sơ tổ chức, kết quả đã giải quyết xong hồ sơ.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã ban hành 11 Quyết định điều chỉnh và quyết định giao đất, cho thuê đất với diện tích 45 ha và các biên bản bàn giao đất trên thực địa và điều chỉnh biên bản giao đất thực địa tương ứng với các quyết định nêu trên; 7 công văn về xác định thông tin địa chính làm cơ sở xác định giá thuê đất để dự án triển khai thực hiện và 11 Công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh giao đất cho Ban Quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai; Thông báo nộp tiền sử dụng đất và Phiếu chuyển thông tin về nghĩa vụ tài chính cho 6 công ty; Tổ chức 13 cuộc họp về việc rà soát tiến độ triển khai thực hiện việc đưa đất vào sử dụng đối với các dự án trong khu kinh tế Phú Quốc; Tổ chức bàn giao đất để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phần diện tích đất giao thông đối ngoại thuộc dự án Khu du lịch biển Hoàng Việt Phú Quốc; Báo cáo cho UBND tỉnh Kiên Giang về việc làm rõ nội dung diện tích chênh lệch giữa Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ và diện tích chênh lệch theo Báo cáo hiện trạng bồi thường đối với dự án Công ty TNHH Miltol.

Qua 6 tháng đầu năm 2022, các dự án đã nộp ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là: 143.18 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất là 1.03 tỷ đồng; thuê đất trả tiền 1 lần 119.17 tỷ đồng, thuê đất trả tiền hàng năm 2.98 tỷ đồng; miễn giảm tiền thuê đất 3 dự án; giảm 30% tiền thuê đất cho 1 Dự án. Đến nay, Ban quản lý đã luân chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường 49 hồ sơ của 26 dự án; chuyển Sở Tài chính xác định giá 3 hồ sơ của 3 dự án.

Về lĩnh vực xây dựng, Ban quản lý tiếp nhận 33 hồ sơ; kết quả đã giải quyết 26 hồ sơ gồm: 16 hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (vốn khác); 1 hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; 1 hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; 2 hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 3 hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng, 2 hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán đối với dự án hoàn thành; 1 hồ sơ lĩnh vực thẩm định chi phí lập quy hoạch.

Đất Phú Quốc – Nguồn tài nguyên vô giá hiện tại đang chiếm bảng nhất trong danh mục những loại hình kinh doanh đầy lợi nhuận. Những con số cụ thể trên là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn hiện tại của thị trường bất động sản Phú Quốc và các quý nhà đầu tư cần chọn đúng cơ hội, thời điểm để “rót vốn” hợp lý. 

Xem thêm: Phú Quốc: Chính thức công bố các dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030

Thẻ:,

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan