0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Goldland Phú Quốc

Goldland Phú Quốc

Quy hoạch Phú Quốc, Tin tức - 09/07/2021

Phú Quốc: Kế hoạch thu hồi đất mở rộng đường Dương Đông – Gành Dầu

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án dầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam Bắc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam Bắc, Thành Phố Phú Quốc.

Mục đích, yêu cầu 

Mục đích: Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam – Bắc, thành phố Phú Quốc đảm bảo theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

Ngoài ra mục đích của kế hoạch thu hồi đất để đảm bảo các quyền và lợi ích của tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng theo chế độ, chính sách hiện hành.

Nội dung và thời gian dự kiến thực hiện 

Thông báo thu hồi đất

  • Thời gian thông báo thu hồi: Tháng 6 năm 2021
  • Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam – Bắc, thành phố Phú Quốc.

Diện tích, vị trí khu đất thu hồi

Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 8 tháng 6 năm 2021 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021

Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư

  • Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày được thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
  • Dự án bố trí tái định cư tại Khu tái định cư xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết thông báo: 

 

Kế hoạch thu hồi đất chi tiết

Xem thêm: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Phú Quốc: “Bệ phóng” của đô thị An Thới

Thẻ:, ,

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan