0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Nhà Đất Phú Quốc

Nhà Đất Phú Quốc

Thị trường, Tin tức - 05/03/2022

Trong năm 2022, Phú Quốc có 14 dự án được khởi công xây dựng

Thành phố Phú quốc sẽ có 14 dự án dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2022. Ngoài ra, còn có 25 dự án chuẩn bị đầu tư trên địa bàn.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư. Các thủ tục hành chính tại BQL khu kinh tế Phú Quốc cũng sẽ được tập trung giải quyết nhanh, gọn đúng pháp luật trên tinh thần vừa thẩm định, vừa hoàn thiện hồ sơ để giúp cho nhà đầu tư khởi công đúng lộ trình.

Cùng với UBND TP. Phú Quốc rà soát những dự án chưa hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, tiến hành thực hiện quy trình thủ tục về bồi thường đất đai, hoa màu, vật kiến trúc theo quy định của pháp luật đối với những hộ chưa nhận tiền bồi thường để sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

BQL Khu kinh tế Phú Quốc yêu cầu sớm xúc tiến việc triển khai xây dựng các dự án đã đủ điều kiện khởi công. Căn cứ vào tiến độ giao đất, cho thuê đất và tiến độ đầu tư đã cam kết, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trình BQL khu kinh tế Phú Quốc để được cấp phép xây dựng theo quy định, khẩn trương thực hiện song song các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đồng thời phối hợp với cơ quan làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để được sớm bàn giao đất sạch, triển khai dự án.

 

Đăng Ký Nhận Thông tin Tư Vấn

Bài viết liên quan