Thẻ: đất Phú Quốc

Đất đảo Ngọc Phú Quốc hình thành nghìn năm, tan nát sau vài năm

Đất đảo Ngọc Phú Quốc hình thành nghìn năm, tan nát sau vài năm

Ngày đăng: 23 - 05 - 2020 Lượt xem: 76

Tỉnh Kiên Giang vừa nhận được kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn giai đoạn 2011-2017 của Thanh tra...